Beton asfaltowy

Beton asfaltowy inaczej zwany asfaltobetonem, jest to materiał budowlany, bardzo szeroko stosowany w budownictwie drogowym. Jest to materiał, na który mówi sie asfalt i wykorzystuje się go jako nawierzchnia drogowa. W skład takiego rodzaju asfaltu wchodzi asfalt, a także piasek, kruszywo o drobnej frakcji iłowej, a także mączki kamiennej. Beton asfaltowy ma kilka rodzajów, a jest nimi beton asfaltowy, a także asfalt lany i asfalt piaskowy. Stosowany jest także, jako nawierzchnia lotnicza. Warstwa ścieralna betonu asfaltowego powinna być zgodna z projektem a tolerancja nawierzchni jest około 5 centymetrów. Przewozi go się albo w cysternach kolejowych, bądź cysternach samochodowych a także bębnach blaszanych. Należy przewozić samochodami samowyładowczymi. Asfaltowy beton układa się na podsypce z cementu portlandzkiego, który się zalewa się wodą. Ma też wiele wad, a jedną z największych jest zapychanie się otwartej struktury. Zapychają się kanaliki pyłami i uniemożliwia przepływ i odprowadzenie wody.

Komentarze są wyłączone

admin on Grudzień 15th 2010 in Bez kategorii

Comments are closed.